Tirrovoimaa

image001   LogoEly-en_GB-w    logo_cmyk_tekstilla¨

Tirrovoimaa-hankkeen tavoitteena oli toteuttaa Pasmajärven kylän ja erityisesti Tirroniemen alueen luontomatkailun kehittämissuunnitelma, jonka avulla käynnistettiin pitkäjänteinen alueellinen kehittämistyö ja kannustettiin kyläläisiä omaehtoiseen kylien elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden kehittämiseen. Kehittämishankkeen avulla selvitettiin, onko alueella mahdollisuuksia kehittyä luontomatkailukohteeksi. Sen sijaan että kylien metsät hakataan, halusivat yhteismetsän jäsenet yhdessä kylän muiden toimijoiden kanssa selvittää sen, miten Pasmajärven kylässä voidaan hyödyntää metsiä ja maa- alueita; Onko metsillä hakkuiden sijaan muuta pitempiaikaista arvoa ja miten alueen kehittäminen luontomatkailukohteeksi sopii kylämaisemaan? Hankkeessa selvitettiin myös kyselyn avulla luontomatkailu- potentiaalin kiinnostavuus. Hankkeessa syntyvää luontomatkailun kehittämismallia voidaan hyödyntää myös muissa lappilaisissa kylissä. Hankkeen rahoittivat ja mahdollistivat  Lapin ELY- Keskus (ESR), Maaseutu 2020 sekä Leader Tunturi-Lappi.

Hankkeen kustannusarvio: 102 643€ ja josta julkisen rahoituksen osuus 92 378,70€ (90%).

Hankkeen toteutusaika: 01.06.2017 – 30.11.2018.

Katso hankkeessa tuotettu video täältä

Hankkeen loppuraportin löydät täältä

Sivuston artikkelikuva: Kolarin kunnan kuvapankki
Muut: Tirrovoimaa-hanke/ Pasmajärven Yhteismetsä