Tirro 2.0

KAIKKI LOGOTTirro 2.0 – Hiilineutraali luontomatkailumalli-  hanke on syntynyt tarpeesta kehittää alueelle virinnyttä pienkohteiden matkailu- toimintaa niin, että sen avulla saadaan alueelle mahdollistettua kestävän kehityksen huomioivaa yrittäjyyttä.

Hankkeen päätavoite on selvittää millaisen ympäristön, millaista tietoa ja millaista osaamista kestävästä matkailusta kiinnostuneet yritykset tarvitsevat tuottaakseen hiilineutraaleja  luontomatkailu- tuotteita ja palveluita. Hanketta toteutetaan yhdessä alueen yrittäjien ja perustamisvaiheessa olevien yrittäjien kanssa – tervetuloa mukaan!

Hanketta rahoittaa Lapin Liitto, hankkeen kokonaisbudjetti on 109 032€ josta julkisen rahoituksen osuus on 81 774€ (75%).

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2019 – 30.9.2020 ja sitä hallinnoi Pasmajärven  Yhteismetsä.

Lisätietoja hankkeesta:
Hanna-Riina Vuontisjärvi
Projektipäällikkö/ Tirro 2.0- hanke
puh. +358 40 759 5377

hvuontisjarvi@gmail.com

—————————————–

Tirro 2.0 – Developing model for carbon neutral nature tourism- project explores factors of carbon neutral tourism in small nature tourism areas. Our passion is to find out, how we can develop sustainable tourism in a way that we wouldn’t increase the size of existing carbon dioxide emissions and what kind of solutions can be found to enable carbon neutral nature tourism in the Lapland region?

Project is closely implemented together with regional companies and professionals to study what kind of environment, what kind of knowledge and what kind of know-how will be required to produce carbon neutral nature tourism products and services.

Project is funded by Regional Council of Lapland, total budget of the project is 109 032€ with 81 774€ (75%) of public funding.

Tirro 2.0 project is running between 1.4.2019 – 30.9.2020 and is managed by the Pasmajärvi Forestry Group.

For more information contact:
Hanna-Riina Vuontisjärvi
Project Manager/ Tirro 2.0- project
tel. +358 40 759 5377
hvuontisjarvi@gmail.com       

Sivuston artikkelikuva: Kolarin kunnan kuvapankki